Velkommen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat!

Mellom de to dalførene Sigdal og Numedal ligger Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Opplevelsene er knyttet til gammel skog, kulturminner og historisk bruk i et område som er lite påvirket av mennesker i nyere tid.

Området

Trillemarka-Rollagsfjell er med sine 156 km2 et av Norges største naturreservater. Landskapet karakteriseres av en opprevet og variert topografi med fjellpartier, brede daldrag og småkupert åslandskap.

Opplevelser

Trillemarka-Rollagsfjell innbyr til naturvennlig friluftsliv hele året. Opplev våren med orreleik og tiurspill, utforsk gamle seterstier eller prøv fiskelykken i et av de mange vannene. Landskapet strekker seg fra dype bekkekløfter til myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn.

Kart

Her finner du oversiktskart over Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat som viser innfartsveier med parkering. Trykk på P-symbolene for å se om veiene er vinteråpne.

Forvaltning og regelverk

Det er verneforskriften som er styrende for hva som er tillatt av aktiviteter og tiltak i verneområdet, og som setter rammene for hvordan området skal forvaltes.