Opplevelser

Friluftsliv

Ut på tur

Allemannsretten gir deg mulighet til å ferdes fritt til fots og på ski i verneområdet. All ferdsel skal skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret.


Et naturreservat er den strengeste formen for områdevern etter naturmangfoldloven, og det er knyttet visse restriksjoner til bruk. Generelt gir allemannsretten oss mulighet til å ferdes fritt i verneområdene, og det gjelder også i Trillemarka-Rollagsfjell. All ferdsel skal skje hensynsfullt, slik at dyr og planter ikke blir skadet eller forstyrret.

I verneområdet kan du oppleve planter, fugler, dyr og kulturminner, og du kan plukke bær og matsopp. Jakt og fiske er tillatt etter gjeldende regelverk. 

Hva som er tillatt og ikke tillatt i naturreservatet er nedfelt i verneforskriften, og det er denne sammen med forvaltningsplanen for området som setter rammene for forvaltning og bruk. 

Stier og løyper

Oppdag hemmelighetene

Århundrer med aktiv bruk og skjøtsel har satt sine spor i terrenget. Blant disse sporene finner vi gamle seterstier og ferdselsårer som bandt dalførene sammen i hverdag og fest.


Flere av stiene er godt synlige i dag, mens andre har grodd igjen og i større eller mindre grad dødd ut i folks bevissthet. Vi vil prøve å finne tilbake til disse sporene og merke dem slik at flere får mulighet til å vandre i våre forfedres fotspor og på den måten ta del i litt av den historien som ligger i de gamle ferdselsårene.

En nyere, men ikke mindre viktig del av arbeidet med tilrettelegging for friluftsliv, er løypenettet som snor seg gjennom vinterlandskapet. Løypene blir kjørt sporadisk eller i tilknytning til ferier, og standarden varierer fra slodda kjørespor til enkle løyper kjørt med snøscooter og sporsetter.

Registrering og kartfesting av stier og skiløyper har inngått som en del av arbeidet med forvaltningsplan for verneområdet. Tilrettelegging i form av skilting og merking er utført i deler av området etter lokalt initiativ i samarbeid med forvaltningsmyndigheten og Statens naturoppsyn.

Området ligger der, og det er fritt fram for alle å benytte eksisterende stier og løyper i Trillemarka-Rollagsfjell. Velkommen inn!

Jakt og fiske

Med fiskestang og "rupesekk"

Trillemarka-Rollagsfjell inviterer til naturvennlig friluftsliv og bruk. Jakt og fiske er tillatt etter gjeldende regelverk. (Viltloven og lakse- og innlandsfiskeloven).Fiskekort kan kjøpes ved flere av innfartsveiene til området, og kommuner og grunneiere leier ut småviltjakt til interesserte. Ta gjerne kontakt med forvaltningsmyndig- heten eller den respektive kommune for oversikt over jakt- og fiskemuligheter både innenfor naturreservatet og i tilgrensede områder.

Det er også muligheter til å leie hytte gjennom Sigdal og Eggedal JFF’s foreningshytter.

Madonnaen

Madonnaen med barnet

Madonnaen på Bjørneskortenatten (1020 m.o.h.) er et naturlig turmål i Eggedal vestfjell


Statuen er plassert 100 m utenfor grensa til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, med storslagen utsikt over verneområdet og tilgrensende områder. Det går merket og steinsatt sti til Madonnaen fra parkering ved Utvollane i Frøvollseterområdet.

Anne Margrethe Bugge gav i sin tid bort store landområder til Sigdal kommune, og hun hadde et ønske om at det skulle settes opp en madonnaskulptur i området. Fru Bugge døde i 1995, men hennes ønske ble ikke glemt. 20. juni 2009 var granittskulpturen på plass.

Madonnaen har blitt et populært turmål, og behov for tilrettelegging for å unngå slitasje førte til at det i 2016 ble startet et arbeid med steinsetting av stien. Steinsettingen, som er utført av sherpaer, er imponerende utført og er en attraksjon i seg selv. 

Madonnastien fikk fylkesprisen, og gikk til topps og tok publikumsprisen med flest stemmer i Gjensidigestiftelsens kåring av Norges mest populære turrute høsten 2018.

Mat og kultur

Saueskinnsfell og eventyrlige smaker

Opplevelsene i Trillemarka-Rollagsfjell stopper ikke ved vernegrensen. Til det har de skogkledde åsene hatt for stor betydning for bygdene og kulturlivet.


Tradisjon, kunst og historie står sterkt i begge dalførene som grenser til området – noe som preger både folkesjel og næring.

Sigdal har gjennom satsingen Kunstnerdalen utviklet en identitet rundt kjente kunstnere som Theodor Kittelsen og Christian Skredsvig, som begge hadde sterk tilknytning til dalen. Numedal har valgt å profilere seg som Middelalder-dalen med bakgrunn i en betydelig andel middelalderbygninger og stavkirker – med den årlige Middelalderuka som sommerens kulturelle høydepunkt.

EventyrSmak og Matopplevelser i Numedal er eksempler på lokalprodusert kvalitetsmat som er satt i system i form av matmarked, utsalg og egen matfestival.

Opplevelsene i og rundt Trillemarka-Rollagsfjell forsterkes gjennom et tilbud som spenner fra tradisjonsmat og særpreget overnatting i flere hundre år gamle stabbur og seterbuer til mer moderne fasiliteter. Valget er ditt...