Opplevelser

Trillemarka-Rollagsfjell innbyr til naturvennlig friluftsliv hele året. Opplev våren med orreleik og tiurspill, utforsk gamle seterstier eller prøv fiskelykken i et av de mange vannene. Landskapet strekker seg fra dype bekkekløfter til myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn.

FRILUFTSLIV

Trillemarka-Rollagsfjell innbyr til naturvennlig friluftsliv hele året. Opplev våren med orreleik og tiurspill, bruk sommeren og høsten til å utforske gamle seterstier eller prøv fiskelykken i et av de mange vannene. Vinterlandskapet kan oppleves om du tar skiene fatt i eller utenfor løypene som strekker seg gjennom området.

STIER OG LØYPER

Århundrer med aktiv bruk og skjøtsel har satt sine spor i terrenget. Blant disse sporene finner vi gamle seterstier og ferdselsårer som bandt dalførene sammen i hverdag og fest.

JAKT OG FISKE

Trillemarka-Rollagsfjell inviterer til naturvennlig friluftsliv og bruk. Jakt og fiske er tillatt etter gjeldende lover og forskrifter. Fiskekort kan kjøpes ved flere av innfartsveiene til området, og kommuner og grunneiere leier ut småviltjakt til interesserte.

MADONNAEN

Madonnaen med barnet skuer utover Trillemarka-Rollagsfjell og flotte fjellområder med Gaustatoppen i vest og Norefjell i nordøst. Den litt «unorske» skulpturen har blitt et populært turmål både for bygdefolk, hyttefolk og tilreisende. Stien er steinsatt av sherpaer, og er et eksempel på hvordan ferdsel kan kanaliseres i randsonen til verneområdene samtidig som opplevelsen ivaretas ved storslagen utsikt.

MAT OG KULTUR

Opplevelsene i Trillemarka-Rollagsfjell stopper ikke ved vernegrensen. De skogkledde åsene hatt stor betydning for bygdene og kulturlivet. Tradisjon, kunst og historie står sterkt i begge dalførene som grenser til verneområdet - noe som preger både folkesjel og næring.