Trillemarka Rollagsfjell naturreservat

Trillemarka-Rollagsfjell

Trillemarkafilmen

Natur og artsmangfold

Mellom de to dalførene Sigdal og Numedal ligger Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Området består hovedsaklig av gammel skog som er lite påvirket av mennesker i nyere tid


Her kan du oppleve naturskog med stor variasjon i vegetasjon og arter i et landskap som strekker seg fra dype bekkekløfter til myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Sammen med setermiljøer og kulturminner som vitner om generasjoners bruk av utmarka, utgjør dette et sammenhengende skogområde som er rikt både på naturverdier og kulturhistorie.

I nøkkens rike

Trillemarka-Rollagsfjell innbyr til naturvennlig friluftsliv hele året


Opplev våren med orreleik og tiurspill, bruk sommeren og høsten til å utforske gamle seterstier eller prøv fiskelykken i et av de mange vannene. Vinterlandskapet kan oppleves om du tar skiene fatt i eller utenfor de mange løypene som strekker seg gjennom området.

Høsting av bær og matsopp er tillatt, men husk at du ikke må plukke med deg eller skade andre planter, sopp eller lav – bruk heller fotoapparatet!

Det er tillatt å brenne bål i tiden 15. september -15. april. Død ved er levested for en rekke sjeldne arter, og det er ikke tillatt å ta ved fra stående trær, stubber eller vindfall. Bruk medbrakt ved eller tørrkvist som du kan plukke for hånd til bålbrenning.

Det er mulighet for jakt og fiske etter gjeldende regler i naturreservatet. Ta kontakt med de respektive kommunene for mer informasjon om hva som finnes av muligheter.

Vi ønsker deg en god naturopplevelse i Trillemarka-
Rollagsfjell!

AKTUELT

Protokoll fra møte 13.12.2016

19.12.2016 Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat Les mer Last ned Møteprotokoll 13.12.2016 (pdf)

Monsen på villspor

14.11.2016 "Jeg ante ikke at Trillemarka var så stor, vill og flott altså..." Les mer

Protokoll fra møte 12.09.2016

19.09.2016 Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat Les mer Last ned Møteprotokoll 12.09.2016 (pdf)

Ny hjemmeside!

05.08.2016 Etter 6 år med "eventyrprofil" var hjemmesiden vår moden for en oppgradering. Les mer

Protokoll fra møte 31.05.2016

29.06.2016 Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat Les mer Last ned Møteprotokoll 31.05.2016 (pdf)

Forvaltningsstyret 2016-2019

25.03.2016 Forvaltningsstyret for den neste fire årene er formelt oppnevnt i brev fra Miljødirektoratet 18. mars Les mer Last ned brev fra Miljødirektoratet (pdf)

Protokoll fra møte 22.02.2016

05.03.2016 Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat Les mer Last ned møtereferat (pdf) Last ned årsmelding 2015 (pdf)

Årsmelding 2015

24.02.2016 Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2015 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året. Les mer Last ned årsmelding 2015 (pdf)

Årsrapport fra SNO 2015

20.12.2015 Statens Naturoppsyn (SNO) sin årsrapport viser oppsynsaktivitet og utførte tiltak i 2015 Les mer Last ned årsrapport 2015 (pdf)

Nytt turkart Trillemarka-Rollagsfjell!

15.12.2015 Nytt turkart for Trillemarka-Rollagsfjell er endelig en realitet. Turkartet er i målestokk 1:50 000 og inngår i den nasjonale turkartserien Les mer