Naturskog og artsmangfold

Mellom de to dalførene Sigdal og Numedal ligger Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, som med sine 148 kvadratkilometer er Norges
største skogreservat. Les mer

Området

Området

Finn frem og se hva du kan oppleve

Informasjon og regelverk

Infomateriell, film og verneregler

Forvaltning

Forvaltning og oppsynsvirksomhet