Trillemarka Rollagsfjell naturreservat

Trillemarka-Rollagsfjell

Trillemarkafilmen

Natur og artsmangfold

Mellom de to dalførene Sigdal og Numedal ligger Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Området består hovedsaklig av gammel skog som er lite påvirket av mennesker i nyere tid


Her kan du oppleve naturskog med stor variasjon i vegetasjon og arter i et landskap som strekker seg fra dype bekkekløfter til myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Sammen med setermiljøer og kulturminner som vitner om generasjoners bruk av utmarka, utgjør dette et sammenhengende skogområde som er rikt både på naturverdier og kulturhistorie.

I nøkkens rike

Trillemarka-Rollagsfjell innbyr til naturvennlig friluftsliv hele året


Opplev våren med orreleik og tiurspill, bruk sommeren og høsten til å utforske gamle seterstier eller prøv fiskelykken i et av de mange vannene. Vinterlandskapet kan oppleves om du tar skiene fatt i eller utenfor de mange løypene som strekker seg gjennom området.

Høsting av bær og matsopp er tillatt, men husk at du ikke må plukke med deg eller skade andre planter, sopp eller lav – bruk heller fotoapparatet!

Det er tillatt å brenne bål i tiden 15. september -15. april. Død ved er levested for en rekke sjeldne arter, og det er ikke tillatt å ta ved fra stående trær, stubber eller vindfall. Bruk medbrakt ved eller tørrkvist som du kan plukke for hånd til bålbrenning.

Det er mulighet for jakt og fiske etter gjeldende regler i naturreservatet. Ta kontakt med de respektive kommunene for mer informasjon om hva som finnes av muligheter.

Vi ønsker deg en god naturopplevelse i Trillemarka-
Rollagsfjell!

AKTUELT

Nytt år - nytt embete

04.01.2019 Fra 1. januar 2019 er Fylkesmannen i Oslo og Viken et faktum. Les mer

Forskriftsendring

18.12.2018 Endring av verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, vedtatt i statsråd 14.12.2018. Les mer

Årsrapport fra SNO 2018

10.12.2018 Statens naturoppsyn (SNO) sin årsrapport viser oppsynsaktivitet og utførte oppdrag i 2018 Les mer Last ned Årsrapport SNO 2018 (pdf)