Trillemarka Rollagsfjell naturreservat

Trillemarka-Rollagsfjell

Trillemarkafilmen

Natur og artsmangfold

Mellom de to dalførene Sigdal og Numedal ligger Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. Området består hovedsaklig av gammel skog som er lite påvirket av mennesker i nyere tid


Her kan du oppleve naturskog med stor variasjon i vegetasjon og arter i et landskap som strekker seg fra dype bekkekløfter til myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Sammen med setermiljøer og kulturminner som vitner om generasjoners bruk av utmarka, utgjør dette et sammenhengende skogområde som er rikt både på naturverdier og kulturhistorie.

I nøkkens rike

Trillemarka-Rollagsfjell innbyr til naturvennlig friluftsliv hele året


Opplev våren med orreleik og tiurspill, bruk sommeren og høsten til å utforske gamle seterstier eller prøv fiskelykken i et av de mange vannene. Vinterlandskapet kan oppleves om du tar skiene fatt i eller utenfor de mange løypene som strekker seg gjennom området.

Høsting av bær og matsopp er tillatt, men husk at du ikke må plukke med deg eller skade andre planter, sopp eller lav – bruk heller fotoapparatet!

Det er tillatt å brenne bål i tiden 15. september -15. april. Død ved er levested for en rekke sjeldne arter, og det er ikke tillatt å ta ved fra stående trær, stubber eller vindfall. Bruk medbrakt ved eller tørrkvist som du kan plukke for hånd til bålbrenning.

Det er mulighet for jakt og fiske etter gjeldende regler i naturreservatet. Ta kontakt med de respektive kommunene for mer informasjon om hva som finnes av muligheter.

Vi ønsker deg en god naturopplevelse i Trillemarka-
Rollagsfjell!

AKTUELT

Forskriftsendring på høring

15.06.2017 Fylkesmannen i Buskerud har sendt forslag om endring av verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat på høring. Les mer

Protokoll fra møte 02.06.2017

08.06.2017 Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat Les mer Last ned Møteprotokoll 02.06.2017 (pdf)

Oppstart av verneplanprosess

07.04.2017 Fylkesmannen i Buskerud melder om oppstart av verneplanprosess for skog. Les mer

Årsmelding 2016

15.03.2017 Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2016 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året Les mer Last ned Årsmelding 2016 (pdf)

Protokoll fra møte 07.03.2017

15.03.2017 Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat Les mer Last ned Møteprotokoll 07.03.2017 (pdf) Last ned Årsmelding 2016 (pdf)

Skogbrann på godt og vondt

01.03.2017 Skogbrannhistorikken i Trillemarka-Rollagsfjell i Ecological Monographs Les mer Last ned Artikkel ECM (pdf) Last ned Skogbrann på godt og vondt DN (pdf)

Årsrapport fra SNO 2016

10.01.2017 Statens naturoppsyn (SNO) sin årsrapport viser oppsynsaktivitet og utførte oppdrag i 2016 Les mer Last ned Årsrapport SNO 2016 (pdf)

Bruk av snøscooter i verneområdet

10.01.2017 Husk å søke forvaltningsmyndigheten om dispensasjon etter verneforskriften for privat transport i verneområdet - det er bare løypekjøringen som er direkte hjemlet i verneforskriften og dermed overlatt til kommunens regelverk. Les mer Last ned Søknadsskjema motorferdsel (pdf) Last ned Rapportskjema (pdf)

Protokoll fra møte 13.12.2016

19.12.2016 Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat Les mer Last ned Møteprotokoll 13.12.2016 (pdf)

Monsen på villspor

14.11.2016 "Jeg ante ikke at Trillemarka var så stor, vill og flott altså..." Les mer