Prosjektplan Kulturminner og kulturhistorie

Forvaltningstyret vedtok etter fredningsvedtaket i desember 2008 å sette i gang en registrering av kulturminner og kulturhistorie i verneområdet

1. Mål og rammer

1.1 Bakgrunn
Forvaltningstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat vedtok etter fredningsvedtaket i desember 2008 å sette i gang en registrering av kulturminner og kulturhistorie i tilknytning til verneområdet. Det ble søkt om midler til prosjektet via Statens Naturoppsyn (SNO) og søknaden ble innvilget med kr. 500 000,-

1.2 Prosjektmål
Kartlegging og registrering av kulturminner og kulturhistorie i verneområdet. Prosjektet skal føre fram til ferdig rapport med kartfesting av kulturminner med tilhørende kulturhistorie innenfor verneområdet.

Materiellet skal etter prosjektet er gjennomført brukes i forvaltningen av naturreservatet gjennom aktive skjøtselstiltak og tilrettelegging, samt i forbindelse med utvikling av hjemmeside, undervisnings- og informasjonsmateriell.

Prosjektet skal involvere grunneiere og brukere på en positiv måte gjennom å fokusere på tidligere tiders bruk av området. Arbeidet skal gå parallelt med og være et supplement til arbeidet med forvaltningsplan for verneområdet.

1.3 Rammer
Total økonomisk ramme på prosjektet er kr. 500 000

Tidsforbruk – prosjektleder er ansatt i 20% stilling over 2 år (tilsvarer 5 månedsverk).

2. Omfang og avgrensning

Prosjektperiode er januar 2010- 1.august 2011/ (desember 2011).

Det er ikke ressurser til nyregistreringer av kulturminner. Prosjektet skal ikke lage skjøtselsplan. Prosjektet skal ikke registrere rødlistearter, med mindre disse har en konkret sammenheng med en kulturell aktivitet.

3. Organistering

3.1 Prosjektledelse
Oppdragsgiver er forvaltningsstyret for Trillemaka-Rollagsfjell Naturreservat. Prosjektansvarlig er forvalter Hege Jaren.

Prosjektleder er Hilde Roland.

3.2 Øvrige roller
Prosjektgruppe:
Magne Løiten, grunneier Sigdal.
Per Lyder Frøvoll, grunneier Sigdal.
Even Tråen, lokalhistoriker Rollag.
Nerid Kongsjorden, grunneier Rollag.
Ole Erik Aasen, grunneier Nore og Uvdal.

Prosjektmedarbeider er Kjell Hongseth.

SNO har sagt seg villig til å bistå i feltarbeidet, bl.a. med fotografering.

Prosjektleder vurderer fortløpende behovet for å benytte seg av andre informanter.

4. Beslutningspunkter, oppfølging og milepæler

4.1 Beslutningspunkter
1. august 2011 - ta stilling til om prosjektet skal avsluttes eller om det skal fortsette til nyttår.

4.2 Oppfølging
Faste statusmøter 3 ganger i året i forbindelse med ordinære møter i forvaltningsstyret.

4.3 Milepæler
Desember 2010: Årsrapport som viser foreløpig status i prosjektet, både hva som er gjennomført og hva som gjenstår.

5. Risikoanalyse og kvalitetssikring

5.1 Kritiske suksessfaktorer
Det er ikke foretatt vurdering av kritiske suksessfaktorer da disse anses for å være relativt små pga prosjektets beskjedne størrelse.

5.2 Kvalitetssikring
Er gjennom årsrapport og framdriftsplan.

6. Gjennomføring

6.1 Hovedaktiviteter
Innsamling og systematisering av allerede eksisterende kunnskap om kulturminnene og kulturhistorien i Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat. Dette innebærer arkivsøk, litteraturstudier og intervjuer. Det er ikke ressurser til å gjøre nyregistreringer i felt, men det er lagt opp til kontroll av de kulturminnene man kjenner til, bl.a. fotografering og vurdering av kulturminnenes tilstand.

Prosjektet skal sikre at kulturhistorien i hele naturreservatet blir nedskrevet og ivaretatt, både i rom og i tid. Kulturminnene skal ikke rangeres opp i mot hverandre. Det skal sikres at mangfoldet blir ivaretatt.

Det er også et overordnet mål å lage et kulturhistorisk kart over Trillemarka- Rollagsfjell Naturreservat som framstiller kulturhistorien med fargekoder og symboler.

Det skal ikke lages skjøtselsplan.

Kulturminner som skal registreres:

 • Minner etter seterbruk: Bygninger, tufter, melkekjølingsanlegg, gjerder, rydningsrøyser, styvingstrær.
 • Ferdselsminner: Stier, vegfar, kast, bruer, klopper.
 • Minner etter ulike næringer: Skogsdrift, torvuttak, gruver, steinbrudd, kullmiler og tjæremiler.
 • Minner etter jernutvinning: Kullgroper og jernframstillingsanlegg.
 • Minner etter fangst: Fangstgroper og bågåsteller.
 • Minner etter steinalder: Boplasser.
 • Gravminner: Fangstmannsgraver og graver langs ferdselsveier.
 • Immaterielle kulturminner: Sagn og historier.
 • Kulturminner knytta til offerplasser/ritualer: Skålgroper, steinsirkler.
 • Gamle bilder som knyttes til Trillemarka må scannes og systematiseres i database.
 • Minner fra 2.verdenskrig: Slipp-plasser, celler for motstandsbevegelsen.

6.2 Tids- og ressursplaner

Framdriftsplan vil bli utarbeidet og avklart med prosjektansvarlig.

7. Økonomi

Stipulert lønn prosjektleder inkl. kontorutgifter kr. 240.000 - 280.000. I tillegg vil komme utgifter i forbindelse med møte- og kjøregodtgjørelse.

8. Kontrakter og avtaler

Inngåtte avtaler:

 • Oppdragsavtale mellom prosjektleder og prosjektansvarlig 09.03.10
 • Avtale om leie av ansatt mellom Sigdal kommune og prosjektansvarlig 04.02.10

Vedlegg

 • Ingen vedlegg
 • Aktuelt

  Informasjon 18.06.2020

  Norges nasjonalparker

  Miljødirektoratet har lansert en ny "samleside" for Norges nasjonalparker, og Trillemarka-Rollagsfjell er med!

  Les mer
  Forvaltning 10.03.2020

  Forvaltningsstyret 2020-2023

  Forvaltningsstyret for de neste fire årene er formelt oppnevnt i brev fra Miljødirektoratet 11. februar

  Les mer
  Rapporter 21.02.2020

  Årsmelding 2019

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2019 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningens arbeid gjennom året

  Les mer
  Informasjon 18.06.2020

  Norges nasjonalparker

  Miljødirektoratet har lansert en ny "samleside" for Norges nasjonalparker, og Trillemarka-Rollagsfjell er med!

  Les mer
  Forvaltning 10.03.2020

  Forvaltningsstyret 2020-2023

  Forvaltningsstyret for de neste fire årene er formelt oppnevnt i brev fra Miljødirektoratet 11. februar

  Les mer
  Rapporter 21.02.2020

  Årsmelding 2019

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2019 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningens arbeid gjennom året

  Les mer
  Informasjon 05.06.2019

  Utvidelse av Trillemarka-Rollagsfjell?

  Fylkesmannen i Oslo og Viken har sendt verneplaner for 13 skogområder på høring.

  Les mer
  Informasjon 20.03.2019

  Ny verneplanprosess

  Fylkesmannen i Oslo og Viken melder om oppstart av verneplanprosess for 16 skogområder i Buskerud, Akershus og Oslo.

  Les mer
  Rapporter 28.02.2019

  Årsmelding 2018

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat 2018 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningens arbeid gjennom året

  Les mer
  Informasjon 04.01.2019

  Nytt år - nytt embete

  Fra 1. januar 2019 er Fylkesmannen i Oslo og Viken et faktum.

  Les mer
  Forvaltning 18.12.2018

  Forskriftsendring

  Endring av verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, vedtatt i statsråd 14.12.2018.

  Les mer
  Rapporter 23.03.2018

  Årsmelding 2017

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2017 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningens arbeid gjennom året

  Les mer
  Forvaltning 15.06.2017

  Forskriftsendring på høring

  Fylkesmannen i Buskerud har sendt forslag om endring av verneforskrift for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat på høring.

  Les mer
  Informasjon 07.04.2017

  Oppstart av verneplanprosess

  Fylkesmannen i Buskerud melder om oppstart av verneplanprosess for skog.

  Les mer
  Rapporter 15.03.2017

  Årsmelding 2016

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2016 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året

  Les mer
  Informasjon 14.11.2016

  Monsen på villspor

  "Jeg ante ikke at Trillemarka var så stor, vill og flott altså..."

  Les mer
  Informasjon 05.08.2016

  Ny hjemmeside!

  Etter 6 år med "eventyrprofil" var hjemmesiden vår moden for en oppgradering.

  Les mer
  Rapporter 24.02.2016

  Årsmelding 2015

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2015 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året.

  Les mer
  Informasjon 15.12.2015

  Nytt turkart Trillemarka-Rollagsfjell!

  Nytt turkart for Trillemarka-Rollagsfjell er endelig en realitet. Turkartet er i målestokk 1:50 000 og inngår i den nasjonale turkartserien

  Les mer
  Rapporter 10.03.2015

  Årsmelding 2014

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2014 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året.

  Les mer
  Informasjon 25.02.2015

  Miljøvedtaksregisteret

  Miljøvedtaksregisteret gir alle fri tilgang til vedtak etter naturmangfoldloven

  Les mer
  Forvaltning 01.01.2015

  Ny arbeidsgiver, ny postadresse

  Forvalterstillingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er fra 01.01.2015 lagt til Fylkesmannen i Buskerud.

  Les mer
  Rapporter 30.04.2014

  Årsmelding 2013

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2013 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året.

  Les mer
  Møter 06.03.2014

  Protokoll fra møte 18.02.2014

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 13.12.2013

  Protokoll fra møte 09.12.2013

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Naturoppsyn 05.12.2013

  Ny mann i Trillemarka

  Etter at politistillingen som er tilknyttet Trillemarka har stått ubetjent siden i sommer, er nå Sjur Stava i full gang med å sette seg inn i sine nye arbeidsoppgaver

  Les mer
  Informasjon 25.11.2013

  Skjøtselsmidler kan brukes til friluftslivstiltak

  Miljødirektoratet har etterkommet forvaltningsmyndigheten sin anmodning om å utvide rammene for bruk av de tildelte skjøtselsmidlene i perioden 2008-2012 slik at de også kan benyttes til friluftslivstiltak i verneområdet.

  Les mer
  Møter 25.11.2013

  Protokoll fra møte 23.10.2013

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 03.06.2013

  Protokoll fra møte 27.05.2013

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Forvaltning 14.05.2013

  Forvaltningsplan til godkjenning hos DN

  Forvaltningsplanen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble sendt ut på høring 9. november 2012. Høringsfristen var 25. februar 2013, og det kom inn 26 uttalelser.

  Les mer
  Møter 14.05.2013

  Protokoll fra møte 22.04.2013

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Rapporter 29.04.2013

  Årsmelding 2012

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2012 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året.

  Les mer
  Forvaltning 21.03.2013

  26 uttalelser til forvaltningsplanen

  Høringsfristen på utkast til forvaltningsplan for Trillemarka-Rollagsfjell var 25. februar, og det har kommet inn 26 høringsuttalelser.

  Les mer
  Forvaltning 12.02.2013

  Kulturminner og kulturhistorie

  Trillemarka-Rollagsfjell har mange kulturhistoriske verdier som har betydning både i arbeidet med forvaltning og skjøtsel av verneområdet og i forbindelse med informasjon og formidling.

  Les mer
  Naturoppsyn 11.01.2013

  Årsrapport fra SNO 2012

  Statens Naturoppsyn (SNO) sin årsrapport viser oppsynsaktivitet og utførte tiltak i samarbeid med forvaltningsmyndigheten i 2012

  Les mer
  Møter 22.10.2012

  Protokoll fra møte 09.10.2012

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 06.09.2012

  Protokoll fra møte 30.08.2012

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Forvaltning 11.07.2012

  Brev fra DN - faglig gjennomgang 2

  Direktoratet for naturforvaltning har i brev datert 10.07.2012 gitt sine faglige merknader til siste utkast til forvaltningsplanen

  Les mer
  Møter 28.06.2012

  Protokoll fra møte 21.06.2012

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 21.05.2012

  Protokoll fra møte 15.05.2012

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Rapporter 13.04.2012

  Årsmelding 2011

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2011 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året.

  Les mer
  Møter 13.04.2012

  Protokoll fra møte 29.-30.03.2012

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Forvaltning 07.03.2012

  Brev fra DN - faglig gjennomgang 1

  Direktoratet for naturforvaltning har i brev datert 10.07.2012 gitt sine faglige merknader til første utkast til forvaltningsplan

  Les mer
  Møter 23.02.2012

  Protokoll fra møte 15.02.2012

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Forvaltning 30.01.2012

  Forvaltningsstyret 2012-2015

  Forvaltningsstyret for inneværende kommunestyreperiode er nå formelt oppnevnt

  Les mer
  Naturoppsyn 12.01.2012

  Ny politiansatt i verneområdet

  Jon Atle Georgsen tiltrådte i stillingen som politiførstebetjent/regionkontakt for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ved Sigdal lensmannskontor 1.august 2011.

  Les mer
  Forvaltning 06.12.2011

  Høring av forvaltningsplan utsatt

  På grunn av forsinkelser i tilbakemelding fra DN, er utsending av planen på høring utsatt.

  Les mer
  Møter 21.11.2011

  Protokoll fra møte 15.11.2011

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 16.09.2011

  Protokoll fra møte 05.09.2011

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 29.06.2011

  Protokoll fra møte 15.06.2011

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Rapporter 04.05.2011

  Årsmelding 2010

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2010 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året.

  Les mer
  Møter 13.04.2011

  Protokoll fra møte 06.04.2011

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Forvaltning 21.02.2011

  Åpne kontordager

  Invitasjon til medvirkning og mulighet til å komme med innspill

  Les mer
  Møter 08.02.2011

  Protokoll fra møte 04.02.2011

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Naturoppsyn 12.01.2011

  Haaverstad takker for seg

  Haakon Haaverstad fratrer i stillingen som regionkontakt for politiet i Trillemarka-Rollagsfjell

  Les mer
  Møter 01.12.2010

  Protokoll fra møte 24.11.2010

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 13.10.2010

  Protokoll fra møte 22.09.2010

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Informasjon 16.09.2010

  Trillemarka-Rollagsfjell på nett!

  Her er forvaltningens nye hjemmeside, som vi håper vil bli en nyttig informasjonskanal for de som ønsker å holde seg oppdatert om hva som skjer i verneområdet.

  Les mer
  Møter 23.08.2010

  Protokoll fra møte 09.08.2010

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Rapporter 04.06.2010

  Årsmelding 2009

  Årsmeldingen for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat for 2009 oppsummerer hovedtrekkene i forvaltningsmyndighetens arbeid gjennom året.

  Les mer
  Forvaltning 02.06.2010

  Status grensegang

  Arbeidet med vernegrensen har pågått med to arbeidslag i en drøy måned

  Les mer
  Forvaltning 02.06.2010

  Prosjektplan kulturminner

  Forvaltningstyret vedtok etter fredningsvedtaket i desember 2008 å sette i gang en registrering av kulturminner og kulturhistorie i verneområdet

  Les mer
  Forvaltning 02.06.2010

  Prosjektplan for forvaltningsplan

  Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet den 5. desember 2008. Forvaltningsmyndighetene ble delegert til et lokalt forvaltningsstyre med representanter fra Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal kommuner. Verneforskriften sier at det skal utarbeides en forvaltningsplan.

  Les mer
  Forvaltning 02.06.2010

  Pressemelding vedr forvaltningsplan

  I verneforskriften for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat er det presisert at det skal lages en forvaltningsplan. Arbeidet med forvaltningsplanen starter nå.

  Les mer
  Forvaltning 02.06.2010

  Åpne møter om forvaltningsplan

  Oppstart av arbeidet med forvaltningsplan for trillemarka - Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Forvaltning 01.06.2010

  Oppsummering åpne møter i april 2010

  Arbeidet med en forvaltningsplan for Trillemarka - Rollagsfjell naturreservat har nå startet opp. I den forbindelse ble det holdt åpne møter i Rollag og Eggedal den 12. og 13. april.

  Les mer
  Naturoppsyn 01.06.2010

  Miljøkontroll i utmark

  Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat har eget statlig naturoppsyn ved Håvard Kjøntvedt, slik det er i andre verneområder i landet vårt.

  Les mer
  Forvaltning 01.06.2010

  Grensegang Trillemarka-Rollagsfjell

  Sesongens arbeid med vernegrensen startes opp igjen i Rollag fra 14. juni, og vil i første omgang pågå i uke 24, 25 og 26. Jordskifteretten vil i mai sende ut varsel om grensemerkingen til alle grunneierne i Rollag.

  Les mer
  Informasjon 01.06.2010

  Foredrag om Skog- og kulturhistorie

  Skog & Landskap informerer fra forskningen Folkemusikksenteret - Prestfoss tirsdag 25. mai - 2010, kl. 18.00

  Les mer
  Forvaltning 31.05.2010

  Oppsummering fra møte 10. mai 2010

  Oppsummering fra møte med naturvernorganisasjonene

  Les mer
  Forvaltning 31.05.2010

  Oppsummering fra møte 11. mai 2010

  Oppsummering fra møte med lag og interesseorganisasjoner.

  Les mer
  Naturoppsyn 31.05.2010

  SNO i Trillemarka-Rollagsfjell

  Håvard Kjøntvedt er ansatt som naturoppsyn i Trillemarka Rollagsfjell, og har kontorlokalisert på Rødberg. Han har og ansvaret for Skrim Sauheradsfjella.

  Les mer
  Naturoppsyn 31.05.2010

  Politiet i Trillemarka-Rollagsfjell

  Haakon Haaverstad er ansatt som politiførstebetjent ved Sigdal lensmannskontor, Nordre Buskerud politidistrikt

  Les mer
  Møter 25.05.2010

  Protokoll fra møte 25.05.2010

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 09.04.2010

  Protokoll fra møte 09.04.2010

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 09.03.2010

  Protokoll fra møte 09.03.2010

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 27.11.2009

  Protokoll fra møte 27.11.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 12.11.2009

  Protokoll fra møte 12.11.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 03.09.2009

  Protokoll fra møte 03.09.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 31.08.2009

  Protokoll fra møte 31.08.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 05.08.2009

  Protokoll fra møte 05.08.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Informasjon 02.08.2009

  Offisiell åpning

  Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim åpnet Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 01.07.2009

  Protokoll fra møte 01.07.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 09.06.2009

  Protokoll fra møte 09.06.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 18.05.2009

  Protokoll fra møte 18.05.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 29.04.2009

  Protokoll fra møte 29.04.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 18.03.2009

  Protokoll fra møte 18.03.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 11.03.2009

  Protokoll fra møte 11.03.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 04.03.2009

  Protokoll fra møte 04.03.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 09.02.2009

  Protokoll fra møte 09.02.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer
  Møter 16.01.2009

  Protokoll fra møte 16.01.2009

  Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat

  Les mer